Spel-elektro s.r.o. Spel-servis s.r.o.
Rozvodné závody Továrny, Výrobní haly, Dílny, Obchodní domy, Skladové haly, Administrativní budovy, Úřady Nemocnice, Zdravotnické zařízení, Domovy pro seniory, Školy, Školky, Vzdělávací zařízení, Kulturní centra, Divadla, Kina Veřejné osvětlení, Obecní rozhlas, Parkoviště, Náměstí, Hřiště, Sportovní centra, Veřejné bazény, Historické objekty Bytové domy, Bytová jádra, Rodinné domy, Rekreační chaty, Garáže, Hotely, Penziony Slaboproud Silnoproud Ostatní služby

Elektrorevize

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č.: 262/2006 Sb (zákoník práce ), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je každý provozovatel elektrického zařízení ( podnikatel ) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610

Nabízíme a provádíme tyto druhy revizních prací

 • Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V podle ČSN 33 1500

 • Pravidelné, výchozí a mimořádné (po úderu blesku) hromosvodů

 • Pravidelné revize elektrických přístrojů a spotřebičů podle ČSN 33 1610

 • Pravidelné revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

 • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů

 •  Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle prostředí

 • základní…………………5 let

 • normální………………..5 let

 • studené………………..3 roky

 • horké…………………….3 roky

 • vlhké……………………..3 roky

 • mokré…………………..1 rok

 • se zvýšenou korozní agresivitou…………………….3 roky

 • s extrémní korozní agresivitou………………………1 rok

 • prašné s prachem nehořlavým………………………..3 roky

 • s otřesy……………………2 roky

 • s biologickými škůdci……………………..3 roky

 • pasivní s nebezpečím požárů……………2 roky

 • pasivní s nebezpečím výbuchu………….2 roky

 • venkovní………………4 roky

 • pod přístřeškem……………..4 roky

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob

 • prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.)……………….2 roky

 • zděné obytné a kancelářské budovy…………………5 let

 • rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení………………3 roky

 • objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlav. C2, C3……………2 roky

 • pojízdné a převozné prostředky……………..1 rok

 • prozatimní zařízení staveniště…………….0,5 roku

Při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů se můžeme následně domluvit na jejich odstranění nebo je může odstranit i jiná firma oprávněná provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Ostatní revize:

 • Revize plynu, plynových zařízení
 • Revize kotlů a tlakových nádob