Spel-elektro s.r.o. Spel-servis s.r.o.
Rozvodné závody Továrny, Výrobní haly, Dílny, Obchodní domy, Skladové haly, Administrativní budovy, Úřady Nemocnice, Zdravotnické zařízení, Domovy pro seniory, Školy, Školky, Vzdělávací zařízení, Kulturní centra, Divadla, Kina Veřejné osvětlení, Obecní rozhlas, Parkoviště, Náměstí, Hřiště, Sportovní centra, Veřejné bazény, Historické objekty Bytové domy, Bytová jádra, Rodinné domy, Rekreační chaty, Garáže, Hotely, Penziony Slaboproud Silnoproud Ostatní služby

Jednotný čas, informační systémy

analogoveJako jednotný čas je označován systém sloužící ke sjednocení a zobrazení času na soustavě tzv. podružných hodin. Jednotný čas se využívá v rozmanitých typech objektů: ve školách, administrativních budovách, bankovních ústavech, vlakových či autobusových nádražích, průmyslových objektech, zdravotnických zařízeních, ve vnitřních i venkovních prostorech menších či větších firem. V rámci škol nebo průmyslových objektů je oceňována možnost nastavit pro jednotný čas funkci spínání např. zvonku, jehož akustické vlastnosti je poté možné naprogramovat přesně na míru zákazníka.

Poskytované služby:

Návrh systému, zpracování projektové dokumentace
Dodávka a montáž systému, rozříření, modernizace systému
Správa, pravidelné seřizování a čištění
Servis, údržba, pravidelné kontroly a revize
Proškolení obsluhy, uživatelské manuály, certifikace

KONSTRUKCE SYSTÉMUhlavni

Jednotný čas

Hlavní hodiny

interieroveJsou určeny pro řízení linek podružných hodin polarizovanými minutovými, půlminutovými nebo sekundovými impulsy. Hlavní hodiny jsou řízeny signálem DCF. Možnost propojení se systémem školního zvonění.

Podružné hodiny digitální 

Mohou zobrazovat nejen hodiny ale i datum, teplotu, vlhkost apod…) Všechny tyto údaje se mohou střídat v libovolném pořadí a časových intervalech. Liší se velikostí a barvou zobrazovačů.

Podružné hodiny analogové

Jednostranné, nebo oboustranné, liší se tvarem, barvou a typem ručiček

Informační panely

Časoměrná zařízení 

Autonomní hodiny digitální, nebo analogové, se zobrazením času, data, teploty a vlhkosti

Docházkové časové systémy

Jsou určeny pro spolehlivou evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. infopanel

Informační a zobrazovací systémy

Jsou určeny pro zobrazování textových a grafických (bitmapových) objektů. Zobrazovací plocha panelů je tvořena svítícími LED-diodami různého provedení a různých barev. Panely mohou pracovat ve dvou základních režimech, v režimu přímého řízení nebo v režimu „reklamním“. V režimu přímého řízení je panel interaktivně ovládán z počítače nebo z jiné řídící jednotky (PLC, …). V reklamním režimu je do panelu naprogramován požadovaný skript a panel může dále pracovat autonomně, bez připojení k počítači.

Přepážkové a vyvolávací systémy

Pro jednoduché řízení přístupu klienta nebo zákazníka k přepážce, přepážkám nebo obslužným místům. Rozsáhlé elektronické systémy pro automatizované řízení obsluhy a organizace odbavování front čekajících klientů a zákazníků podle pořadí. Přístupové, pořadové, objednávkové a lístkové systémy. Informační kiosky, touchscreeny.

TYPY SYSTÉMU

Naše firma instaluje systémy jednotného času od společnosti ELEKTROČAS a KADLEC-elektronika

ELEKTROCASKADLEC_ELEKTRONIKA