Spel-elektro s.r.o. Spel-servis s.r.o.
Rozvodné závody Továrny, Výrobní haly, Dílny, Obchodní domy, Skladové haly, Administrativní budovy, Úřady Nemocnice, Zdravotnické zařízení, Domovy pro seniory, Školy, Školky, Vzdělávací zařízení, Kulturní centra, Divadla, Kina Veřejné osvětlení, Obecní rozhlas, Parkoviště, Náměstí, Hřiště, Sportovní centra, Veřejné bazény, Historické objekty Bytové domy, Bytová jádra, Rodinné domy, Rekreační chaty, Garáže, Hotely, Penziony Slaboproud Silnoproud Ostatní služby

EPS - Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k zjištění požáru v jeho počáteční fázi a významně přispívá k ochraně životů, osob i majetku. Povinnost použít EPS je v řadě případů stanovena již přímo normou nebo posouzením požárního nebezpečí konkrétního objektu.

Poskytované služby:

 • Návrh systému, zpracování projektové dokumentace

 • Dodávka a montáž systému, rozříření, modernizace systému

 • Připojení systému na HZS (hasičský záchranný sbor)

 • Servis, údržba, pravidelné kontroly a revize

 • Proškolení obsluhy, uživatelské manuály, certifikace

KONSTRUKCE SYSTÉMU

Systém

 • Adresný – po jednom vedení několik hlásičů s rozpoznáním jednotlivých hlásičů

 • Konvenční – na jednom vedení několik hlásičů bez rozpoznání jednotlivých hlásičů

Ústředna

Srdce systému, které zpracovává situace z hlídaných objektů a aktivuje zařízení na předání informace hasící službě, popřípadě automatický shášecí systém apod.ustrednax

 • Ústředna s integrovaným ovládacím tablem

 • Ústředna black box + externí ovládací tablo

Detektory

Zařízení, které vyhodnocuje stav a předává informace ústředně.detektor

 • detektory optické, tepelné, ionizační

 • detektory plamenné

 • detektory plynů

 • tísňové hlásiče – tlačítka

 • detektory do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex

Po vyhlášení poplachu…

 • Spuštění sirén a majáků

 • Spuštění automatické hasící jednotky, odblokování příslušných dveří

 • Přenos signálu pro evakuační rozhlas, výtahy apod.

 • Přenos hlášení na pult HZS

TYPY SYSTÉMU

Naše firma instaluje převážně systémy ZETTLER společnosti TYCO FIRE – patří mezi přední výrobce požární signalizační techniky. Naši pracovníci mají dlouholetou zkušenost a instalovali již mnoho aplikací s těmito systémy.

Dalším systémem požárního zabezpečení, který instalujeme, jsou systémy SIEMENS, LITES a novinku na českém trhu systém DETECTOMAT – výrobci nabízí širokou paletu možností využití celého systému.

zettlerSIEMENSlitesdetectomat